English ارتباط با ما تالار گفتمان پرسش و پاسخ نقشه سايت صفحه اصلي

سایت های حشره شناسی

پایگاه های داخلی حشره شناسی پایگاههای خارجی حشره شناسی
 
پایگاه های داخلی حشره شناسی
  الف) سايت هاي دولتي
  موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور
  سازمان حفظ نباتات
 
 
  ب) گروه هاي گياهپزشكي دانشگاه هاي كشور
  دانشگاه اروميه
  دانشگاه بوعلی سينا همدان
  دانشگاه تبريز
  دانشگاه تهران
  دانشگاه رازی کرمانشاه
  دانشگاه زنجان
  دانشگاه شاهد
  دانشگاه شهرکرد
  دانشگاه شهيد چمران اهواز
  دانشگاه صنعتي اصفهان
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
  دانشگاه فردوسی مشهد
  دانشگاه کردستان
  دانشگاه لرستان
  دانشگاه مازندران
  پرديس ابوريحان دانشگاه تهران
 
 
  ج) ساير سايت ها
  انجمن حشره شناسي ايران
  انجمن زنبورعسل ايران
  سایت زنبورعسل ايران
  طنز حشره شناسی
  نشريه گياهپزشكان ايران
  گياهپزشكي ايران
  سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
  سازمان نظام مهندسي كشاورزي
  مركز اطلاعات و مدارك علمي
  شبكه علمي كشور
  آفت کشها
 
  د) وبلاگ هاي حشره شناسي
  حشره شناسي
  حشره شناسی کشاورزی
  اكولوژي جمعيت حشرات
  حشره شناسي پزشكي
  حشره شناسي پزشكي
  حشره شناسي
  حشره شناسي
  زنبورعسل
  آفات مهم کشاورزی
  تخصصی آفات
 
پایگاههای خارجی حشره شناسی                                                                                                                                                             
The Academy of Natural Sciences - Entomology Department
Actron, Inc., electrical equipment related to insect control, books, videos
Aesthetic Australian Insects - Providers of Australian insect specimens.
AgDB (Agricultural Databases, Datasets, and Data Systems)
AgNIC Systematic Entomology
Air Force Civil Engineer Support Agency - Pest Management Program
AIRTIGHT ENTOMOLOGICAL DRAWERS
American Board of Forensic Entomology
American Mosquito Control Association
American Phytopathological Society
Andrew Neild's Neotropical Butterfly Site
Animal Kingdom in the Iberian Peninsula and Balearic Islands: Phylum Arthropoda
The Annals of Medical Entomology
Annelida Resources
Ant Farm Home Page
Antics Page is based on ant puns.
!NEW! AntLion Farms - The web's only place to buy antlions
Antlion Pit: A Doodlebug Anthology
Ants of West Africa
Arachnid (mainly for fanciers and pet care).
Arachnology (a professional resource for arachnologists).
Arthropod Endocrinology News
Association des Coléoptéristes de la Région Parisienne (ACOREP)
Association for Tropical Lepidoptera
Association Roussillonnaise d'Entomologie R.A.R.E.
Bee Research Web Page focuses on the use of bees as a form of miner's canary for environmental pollutants.
BeeHoo.Com - The world's beekeeping directory
Beetles of Canada and Alaska - searchable database.
Beetle Science at Cornell University
B-EYE simulates optics of honey bee eye
BIODIDAC image collection, freely available for teaching, non-profit purposes.
BioGents - Research and development for insect control.
Biological Control: A Guide to Natural Enemies in North America, from Cornell University
Biological Control of Weeds, Inc.
Bioquip
Bishop Museum (Entomology)
Boletín de Entomología Venezolana, the official Journal of the Venezuelan Entomological Society
Bruchid Beetles (also try an alternate site)
Bugpuncher, company for insect preparation, freelance and contractual.
Butterflies of Catalonia
Butterflies in Thailand
Butterfly Farm and Costa Rica Entomological Supply
Butterfly Art/Butterfly Gifts
Butterfly Pavilion and Insect Center, an Insect Zoo in Westminster, Colorado.
The Butterfly Site - information, links, activities, teacher resources, store
Butterfly Website
CAB INTERNATIONAL
California Academy of Sciences, including Entomology
California Dept. of Pesticide Regulation School IPM
"School IPM HELPR" (Health and Environmental Impacts Lookup Resource)
Carnegie Museum of Natural History, Section of Invertebrate Zoology
Centre for Entomological Research & Insecticide Technology (CERIT), UNSW, Sydney, Australia
Centre for Entomological Studies Ankara (CESA) - A Scientific Consortium
Ceratopogonid Web Page
Chemical Ecology Group at SLU, Alnarp
Coleoptera Home Page
Coleoptera of Rhode Island, an online checklist by Derek S. Sikes
Collembola
Colorado Beekeepers Association
Compleat Cockroach
Conservation Ecology, the on-line journal of the Ecological Society of America
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
Cooperative Extension Service Contacts
Cooperative Research Centre for Tropical Pest Management (or here)
Creepy Crawly Show
Creepy Crawly Zoo
Cricket Science
CSIRO Division of Entomology (Australia)
Cultural Entomology
Dead Bug in Amber Club
Designer Insects (under Student Galleries, part of The Private Eye)
Digital Desert Library, with 135 images of insects, spiders and other arthropods
Directory of Arthropod Endocrinologists
Directory of Entomological Education in Canada
Dr. Don's Termite Pages
Dragonflies of the Permian and their effect on soils
Drosophila (Carthew Lab)
Drosophila (Carnegie Mellon University: Lopez, Minden, Pollock)
Drosophila (Roos Lab)
Drosophila (World Wide Web Virtual Library - Biosciences)
Ecology WWW Site List
Electron Micrographs of Insects
The Entomological Foundation - Exciting youth about insect science.
Entomological Society of America
Entomological Society of Canada
Entomological Society of Ontario
Entomological Society of Victoria
Entomology Index of Internet Resources (Iowa State University)
Entomology Journals on the WWW
Entomology Libraries and Information Network (ELIN)
Entomopraxis, sales of entomological books and equipment
Entomotech - proposes scientific, entomological, photography and botanic trips to you in French Guiana.
Entotrade
EPA Methyl Bromide Home Page
Ephemeroptera Galactica - Official Web Site of the Permanent Committee of the International Conferences on Ephemeroptera
Essig Museum of Entomology, University of California, Berkeley.
European Odonates
FETCH21 - Forest Entomology Teaching Challenge for the 21st Century
Finland Forest Pests
Fleas Home Page
Fleming College, Forest Entomology on-line course
Florida Entomological Society - Home of the first online entomological journal in the world and many other things of interest to entomology.
Florida Mosquito Control Association
Florida Museum of Natural History
Flybrain, Drosophila nervous system database (mirror sites in United Kingdom and Germany).
FlyView
Forensic Entomology (University of Oslo, Norway).
Forestry Images
Forest Protection course, Virginia Tech
Fossilized insects in Amber
Fulgoromorpha Lists On the Web, systematics database on Fulgoromorpha (Hemiptera)
Fun Entomology sites
Giant Silkmoths of North Eastern North America
Gillette Entomology Club, Colorado State University
Gordon's Entomological Page
Grasshoppers of Wyoming and the West
Great Lakes Cicada Page
Gypsy Moth Homepage, Virginia Tech.
Gypsy Moth in North America
Hawaii Biological Survey
Head Lice Information
Hummingbirdmoth.com
Hymenoptera: Cynipoidea
INBio (Instituto Nacional de Biodiversidad, Costa Rica), including their bar code labels for insects.
Insect Collecting Permits - Australia
Insect Control and Research, Inc.
InsectNet.com, a place to buy, sell, and trade specimens, free classifieds and message board
Insects of the former Soviet Union
Insect Images - a source for insect images
Insects Inside - An Innovative Insect Portal and Emporium
Insects International - online source of curated insect specimens from around the world
Insect Migration
!NEW! Insect Photographers - Insect images for sale.
Insect Universe - Resources for entomologists and insect collectors.
Insects Unlimited, clothing, jewelry, and toys with insect themes
Institute of Arable Crops Research
Institute of Zoology, Kiev, Ukraine (Department of Taxonomy of Entomophagous Insects and Ecological Principles of Biocontrol)
International Code of Zoological Nomenclature
International Pollination Systems, sales of non-Apis bees, including alfalfa leafcutting bees and the blue orchard bee
Internet Apiculture and Beekeeping Archive
IOBC Pheromone Working Group
John A. Mulrennan, Sr. Public Health Entomology Research and EducationCenter
Jean-Henri Fabre - his life, his work.
Kansas Odonata (Dragonfly) Checklist
Karen Gooden, scientific illustrator specializing in entomological illustration
Kathy's Critters - a fun and educational live animal zoology presentation available for schools, parties, camps and special events in the Los Angeles, California area. Specializing in insects.
Kid's Cicada Hunt
Lepidoptera of the French Antilles
Lepidoptera Sales from Bill Oehlke
LepIndex - The Global Lepidoptera Names Index
The The Lepidopterists' Society
Lloyd Center for Environmental Studies, with a section on Lepidoptera
Lyme Disease Foundation
Maine Entomological Society
Malaria Foundation
Mariposas del Mundo
Mayfly Central
Michigan Entomological Society
Michigan Lepidoptera Survey
Mississippi Hymenopterist
Mite Image Gallery
!NEW! Monarch Butterfly USA - Monarch Magic!!
Monarch Watch
Mosquito Genomics, Colorado State University
Mosquito Information and Control - Scapest Special Chemical Applications with Mosquito Information and Control.
Moth Diversity in Fundy National Park (including Giant Silkmoths)
Moths of the United States, Northern Prairie Science Center
Museu de les Papallones de Catalunya
National Agricultural Pest Information System (NAPIS)
National Biological Service, including the Butterfly Monitoring Research Program (alternate site)
National Integrated Pest Management Information System Western Regional Site, Colorado State University.
Natural History Book Service, including insects
National Research Council Canada Research Press - Peer reviewed literature in entomology.
Neuroweb (Neuroptera Home Page)
New York State Agricultural Experiment Station
Noldus Information Technology, instrumentation for insect behavior
North American Benthological Society (NABS)
Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides
The Northern Prairie Science Center includes resources for Invertebrates
Odonata Information Network
On-line Insect Database (University of Delaware)
Orchard Mason Bee
Orkin Homepage
Orthopterists' Society
Outdoor Bookstore, out-of-print natural history books
Panel of Experts for Environmental Management, includes vector-borne disease
PEST CABWeb
!NEW! Pest Management at the Crossroads - The art and science of pest management.
Pesticide Action Network North America Updates Service
The Pet Arthropod Page
Pherolist (also at http://www.nysaes.cornell.edu/pheronet/index.html)
Photographs from Nature - Butterfly Gallery (maintained by photographer Jay Cossey)
Platygastridae
Pollination Home Page with an image gallery
The Polistine Wasp Page
Quaternary Coleoptera
Quantitative Parasitology - free statistical software
Real Cool Toys.Com - lots of fun critter toys including many novelty insect items.
Red Imported Fire Ant Research and Management in Texas
Radar Entomology Web Site
Radcliffe's IPM World Text
Roll Back Malaria - A global partnership to halve malaria cases by 2010. See also Africa Malaria Day
Russian Butterflies
Rutilans - Association des Coléoptéristes amateurs du Sud de la France.
School IPM - Integrated Pest Management in Schools
Second Nature offers Insect Screen Savers
Sericulum, the science of silkworms for the course of nature
Sex Pheromones of Lepidoptera and Related Attractants
Smithsonian Museum of Natural History (Entomology), with a section on Entomology
Sociedade Entomologica do Brasil
Society for Vector Ecology
Sonoran Arthropod Studies Institute-SASI
Southern Pine Beetle
Soybean Insect Research Information Center
Specialist Science Books
!NEW! Spider Myths Site - This site lists the common myths about spiders and debunks them; illustrated.
Staphyiliniformia
Steve's Ant Farm, open daily from 11 am to 5 pm EST.
Sticklist, with materials on stick insects
Stick Insects
Stonefly Database
Suppliers of Beneficial Organisms
Symphytos - A web forum for sawfly biology
!NEW! Syrphidae.com - Syrphid species in Europe with checklists, photos, literature, and more.
TAXACOM List Archive
Termites (with a page on bait-boxes)
Termites of the Cretaceous and their effect on soils
Thailand's Amazing Insects
Tree of Life (University of Arizona), a graphic browser for all living things, including the insects.
Tropical Butterflies - Beautifully framed butterflies and moths.
U Mass Green Info - Extension resource for landscape, nursery and urban forestry.
U.S. Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine
USDA-ARS Subtropical Agricultural Research Laboratory, Weslaco, Texas.
U.S. Fish and Wildlife Service
Venezuelan Butterflies
Vermandel - Specialty entomology supplies.
Washington State Pesticide Page
Water Beetle World
West Coast Zoological Company (sells insects and other arthropods)
Wings and Things offers live silk moths and a variety of beautifully mounted insects.
World Directory of Systematic Entomologists
World Educational Films Ltd. - entomological films now available
World Wide Web Virtual Library - Drosophila (Biosciences)
WOW Bugs - an excellent teaching aid
Xerces Society

African BIG 12 Insects
Albany Museum
Catalogue of the Insects of South Africa
Collecting and Preserving Insects
Entomological Society of South Africa
Natal Museum
The Parktown Prawn
South African Museums Online
University of Pretoria, Department of Zoology and Entomology
University of the Witwatersrand, Zoology
Rhodes University Entomology

http://www.Dermestidae.com
National Museum of Namibia - Entomology
The Antlion Pit
Bladder Grasshoppers (Pneumoridae)
BugBios.com
Butterfly Website
Cicada Pages (University of Michigan)
Cyberbee.com
Demon Weta (New Zeland relative of the "Parktown Prawn")
Digital Dragonfly Museum
Diptera Site
Dragonflies and Damselflies
Dung Beetle Homepage
Entomology Index of Internet Resources
Forensic Entomology
Fossil Dragonfly Wings
Head Louse Information - University of California - Davis
Insect Orders
Insect Recipes
Insect Sounds
Malaria Database
Malaria Foundation International
Neuroptera Home Page
Orthopterists' Society
Phasmatodea
Pollinator.com
Radar Entomology
Robber Flies (Asilidae)
Yukky Bugs
Annelid Resources
Trilobite Home page

كليه حقوق اين سايت براي  پايگاه اطلاع رساني حشره شناسي محفوظ ميباشد  
Copyright © 2006 - All rights reserved
Designed by H. Farazmand