English ارتباط با ما تالار گفتمان پرسش و پاسخ نقشه سايت صفحه اصلي

      کتاب های فارسی حشره شناسی  کنترل بيولوژيک

   
 
کنترل بيولوژيک آفات
پدیدآورنده: حبيب عباسی پور
ناشر: دانشگاه شاهد - 1387
قیمت:   ریال
 
 
مجموعه تست و پاسخ کلیات و خدمات بهداشتی 1، حشره شناسی پزشکی و سموم، بهداشت مواد غذایی
م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از زن‍ب‍ور ت‍ری‍ک‍وگ‍رام‍ا در ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک
پدیدآورنده: محمدرضا عطاران
ناشر:  - 1384
قیمت:  
 
 
مجموعه تست و پاسخ کلیات و خدمات بهداشتی 1، حشره شناسی پزشکی و سموم، بهداشت مواد غذایی
مجموعه تست و پاسخ کلیات و خدمات بهداشتی 1، حشره شناسی پزشکی و سموم، بهداشت مواد غذایی
پدیدآورنده: محمدرضا خانی
ناشر: خانیران - 1382
قیمت:  15000 ریال
 
 
نانوذرات و کاربرد آنها در رهایش کنترل شده عوامل بیولوژیکی
نانوذرات و کاربرد آنها در رهایش کنترل شده عوامل بیولوژیکی
پدیدآورنده: اسماعیل جباری، شهریار شریفی، محمد رفیعی نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1382
قیمت:  10000 ریال
 
 
کنترل بیولوژیکی به وسیله دشمنان طبیعی
کنترل بیولوژیکی به وسیله دشمنان طبیعی
پدیدآورنده: پل دبیج، دیوید روزن، قدیر نوری قنبلانی (مترجم)، پرویز شیشه بر (مترجم)
ناشر: دانشگاه شهید چمران (اهواز) - 1381
 
 
مجموعه تست و پاسخ کلیات و خدمات بهداشتی 1، حشره شناسی پزشکی و سموم، بهداشت مواد غذایی
ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ دش‍م‍ن‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
پدیدآورنده: دب‍ی‍ج‌، پ‍ل‌
ناشر:  - 1380
قیمت:  
 
 
مجموعه تست و پاسخ کلیات و خدمات بهداشتی 1، حشره شناسی پزشکی و سموم، بهداشت مواد غذایی
م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
پدیدآورنده: ون‌ دری‍ش‌، روی
ناشر:  - 1380
قیمت:  
 
 
مجموعه تست و پاسخ کلیات و خدمات بهداشتی 1، حشره شناسی پزشکی و سموم، بهداشت مواد غذایی
م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ آف‍ات‌ ن‍ب‍ات‍ی‌
پدیدآورنده: ون‌ دری‍ش‌، روی
ناشر:  - 1378
قیمت:  
 
 
مجموعه تست و پاسخ کلیات و خدمات بهداشتی 1، حشره شناسی پزشکی و سموم، بهداشت مواد غذایی
دش‍م‍ن‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ آف‍ات‌ ب‍رن‍ج‌ (ع‍وام‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍ژی‍ک‌)
پدیدآورنده: ش‍پ‍ارد
ناشر:  - 1370
قیمت:  
 

كليه حقوق اين سايت براي  پايگاه اطلاع رساني حشره شناسي محفوظ ميباشد  
Copyright © 2006 - All rights reserved
Designed by H. Farazmand